Sundhed, ansvar og bæredygtighed er de vigtigste omdrejningspunkter for arbejdet på og omkring Det danske kokkelandshold. Vi er opmærksomme på vores ansvar og ønsker at påvirke, kvalificere og udvikle debatten omkring sundhed og bæredygtighed. Dette har således også afgørende betydning for, hvilket udviklingsarbejde kokkelandsholdet vælger at deltage i og hvilke krav, der stilles til deltagerne på Det danske kokkelandshold samt holdets samarbejdspartnere / sponsorer.

Deltagere

Deltagerne på kokkelandsholdene indgår en bindende aftale med foreningen, hvor af det fremgår hvilke etiske, moralske, faglige og kvalitetsmæssige regelsæt Det danske kokkelandshold arbejder under, når det repræsenterer Danmark såvel nationalt som internationalt.

Deltagerne på holdene skal til enhver tid være de fremmeste eksponenter for kvalitet, gastronomisk faglighed og innovation samt råvare-etik.

Sponsorer / samarbejdspartnere

Det danske kokkelandshold vil til enhver tid stille krav til omverdenen omkring etik, moral, kvalitet, ærlighed og bæredygtighed specielt med fokus på råvareproduktion men også set i bredere perspektiv. Disse krav stiller vi også til vores samarbejdspartnere og sponsorer.