Foreningen Kokkelandsholdet, National Culinary Team of Denmark, blev oprettet i 2006 og arbejder for fremme af dansk gastronomi gennem fokus på råvarer af ypperste klasse, talentpleje og innovativ gastronomisk udvikling.

Derudover er målet at skabe større interesse og anerkendelse af de danske gastronomers arbejde, nationalt som internationalt, ved deltagelse i diverse konkurrencer og arrangementer, hvor kvalitet og gode råvarer er et vigtigt hovedelement.

Foreningen er en upolitisk og non-profit selvstændig juridisk enhed organiseret som en medlemsforening. Både firmaer og enkeltpersoner kan være medlem af foreningen.

Deltagere på Kokkelandsholdene er automatisk medlemmer af foreningen, Kokkelandsholdet "National Culinary Team of Denmark". Teamchefen har sæde i bestyrelsen som tilforordnet.

Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen og består af 7 medlemmer, hvor KF Danmark og fagskolerne på forhånd er sikret en plads hver.

Sekretariatet er altid repræsenteret til bestyrelsesmøder samt ved generalforsamlingen. Bestyrelsen holder minimum 4 årlige møder.

VEDTÆGTER

Bestyrelsesmedlemmer

Formand Uffe Nielsen (KF)
Næstformand Arne Tang Petersen (TSS)
Allan Sonn (KF)
Eva Kjer Hansen (MF) tidligere minister
Michael Jørgensen (3F, TGD, Hotel- og Restaurantskolen i København)
René Langdahl
Michael Jepsen direktør, Event Kolding